Na put

``Taj papir manje!``
Brži, sigurniji, pouzdaniji i bolji način upravljanja putnim nalozima.

Radeći u CGES-u, prepoznala sam potrebu za putnim nalozima na operativnom nivou kompanije, u odjeljenju SCADA i drugim odjeljenjima održavanja primarne i sekundarne mreže. Kvalitet servisa elektroprenosa je zavisio od same efikasnosti odjeljenja za odražavanje, te je pitanje pristizanja osoblja na mjesto kvara trebao biti prioritet. Međutim, obaveza popunjavanja putnih naloga je svakako pitanje konzumacije vremena i nepotrebnih birokratksih procesa, ne samo u CGES-u, već u svim kompanijama koje svoj servis pružaju korisnicima na udaljenim lokacijama.

Došla sam na ideju da napravim još jedan krupan korak i stvorim B2B/B2G rješenje NaPut i bavi se pitanjem putnih naloga. Startup je cross-platform aplikacija koja efikasno generiše putne naloge u tri koraka: popunjavanje naloga, odobrenje naloga i popunjavanje izvještaja. Rješenje pripada kategoriji održivih rješenja jer promoviše ideju smanjena konzumacije papire, gdje nalog ostaje u elektronskoj formi te će biti posebno interesanta kompanijama koje kao svoju politiku imaju zelenu ekonomiju.

NaPut je ideja koja svojom inovativnošću nameće nove standarde u procesu izrade putnih naloga.