Saasmark

Saasmark

Saasmark pomaže osnivačima internacionalnih kompanija da pronađu najbolje softverske proizvode za njihove biznise u kratkom vremenskom roku i sa mnogo manje utrošenih resursa.